เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมา

       หาดใหญ่เป็นอำเภอในจังหวัดสงขลา เป็นประตูเชื่อมระหว่างจังหวัดต่างๆ ในภาคใต้ตอนล่างกับประเทศในภาคพื้นอาเซียน (AEC) เป็น “ชุมทางหาดใหญ่” เป็นศูนย์กลางคมนาคม, ธุรกิจ , การท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งมีนักท่องเที่ยว, นักธุรกิจ, นักวิ่งในประเทศ และต่างประเทศมาท่องเที่ยว มาร่วมวิ่งเป็นจำนวนมาก มีกิจกรรมที่สนุกสนานทั้งปี อาหารอร่อย สถานที่ท่องเที่ยวสวยงาม แหล่งช็อปปิ้งเก่าแก่มากมาย


       หาดใหญ่มาราธอน เป็นงานวิ่งที่เริ่มมาจากนักวิ่งกลุ่มเล็กๆ ที่รักการวิ่งเพื่อสุขภาพ และรณรงค์ให้ทุกคนมาวิ่งออกกำลังกาย ได้รวมกันจัดวิ่งขึ้นโดยมีนายแพทย์สุรินทร์ จุติดำรงพันธ์ เป็นผู้ริเริ่มตั้งแต่ ปี 2535 เริ่มจากการวิ่งประเภทฟันรัน 4 กิโลเมตร ซึ่งมีนักวิ่งจำนวนน้อยมาก จนมาเป็น “หาดใหญ่มาราธอน ครั้งที่ 11” ปี 2560 โดยมีผู้ร่วมวิ่งมากกว่า 6,000 คน เป็นกิจกรรมที่ได้รับการยอมรับจากนักวิ่งชาวไทย และชาวต่างชาติมายาวนาน เปรียบเสมือนเป็นงานวิ่งของชาวหาดใหญ่ และประชาชน เพื่อนักวิ่งอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร
  • เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ของอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  • เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนมีสุขภาพแข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย
  • เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และความมั่นคงให้กับประเทศชาติ