กำหนดการแข่งขัน

หาดใหญ่มาราธอนครั้งที่ 15 วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564

จุดเริ่มต้นและเส้นชัย : ณ สนามกีฬาจิระนคร หาดใหญ่
ประเภท เริ่ม สิ้นสุด จำนวนชั่วโมง
มาราธอน (42.195 กิโลเมตร) 03.00 10.00 7 ชั่วโมง
ฮาร์ฟมาราธอน (21.1 กิโลเมตร) 05.00 09.00 4 ชั่วโมง
มินิมาราธอน (10.5 กิโลเมตร) 05.45 08.45 3 ชั่วโมง
ฟันรัน (4 กิโลเมตร) 06.10 08.10 2 ชั่วโมง

ประเภทการแข่งขัน

หาดใหญ่มาราธอนแบ่งรุ่นการแข่งขันเป็นกลุ่มอายุ ตามเพศ สำหรับประเภทการแข่งขัน วิ่งมาราธอน ฮาล์ฟมาราธอน มินิมาราธอน และ ฟันรัน (ฟันรันนักเรียนไม่มีการแข่งขัน)

ประเภทการแข่งขัน เพศ กลุ่มอายุ
มาราธอน (42.195 กิโลเมตร) ชาย 18-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65 ขึ้นไป
หญิง 18-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54,55 ขึ้นไป
ฮาร์ฟมาราธอน (21.1 กิโลเมตร) ชาย 16-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65 ขึ้นไป
หญิง 16-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54,55 ขึ้นไป
มินิมาราธอน (10.5 กิโลเมตร) ชาย ต่ำกว่า 19, 20-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70 ขึ้นไป
หญิง ต่ำกว่า 19, 20-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60 ขึ้นไป
ฟันรัน (4 กิโลเมตร) ชาย & หญิง ต่ำกว่า 15, 16-34, 35-49, 50 ขึ้นไป
 • ผู้สมัครจะได้รับความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุ
 • หากผู้สมัครยกเลิกการสมัคร จะไม่คืนค่าสมัครทุกกรณีและไม่สามารถให้ผู้อื่นวิ่งแทนได้
 • ผู้ที่สมัครออนไลน์แล้วต้องชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด
 • ไม่มีการเปิดรับสมัครหน้างาน ในวันรับลงทะเบียน และในวันแข่งขัน

ค่สมัคร

ประเภทการแข่งขัน จำนวนรับสมัคร ราคาปกติ
10,000 คน 25 ม.ค. - 28 ก.พ. 2564
มาราธอน (42.195 กิโลเมตร) 1,200 คน 900 บาท
ฮาร์ฟมาราธอน (21.1 กิโลเมตร) 2,000 คน 700 บาท
มินิมาราธอน (10.5 กิโลเมตร) 2,800 คน 500 บาท
ฟันรัน (4 กิโลเมตร) 3,000 คน 400 บาท
ฟันรัน นักเรียน (4 กิโลเมตร) 1,000 คน 100 บาท

หมายเหตุ ฟันรันนักเรียนสมัครเป็นกลุ่มในนามโรงเรียน


การสมัครลงทะเบียน


 • ผู้สมัครจะได้รับเสื้อวิ่งที่ระลึก เป็นเสื้อคอกลมหรือเสื้อแขนกุด จำนวน 1 ตัว
 • ผู้สมัครจะได้รับหมายเลขวิ่งพร้อมชิพจับเวลา (ยกเว้นฟันรัน) และถุงใส่ชุดแข่งขัน
 • ผู้เข้าเส้นชัยระยะมาราธอนและฮาล์ฟมาราธอนจะได้รับเสื้อผู้พิชิต (Finisher)
 • ผู้เข้าเส้นชัยภายในเวลาที่กำหนดจะได้รับเหรียญที่ระลึก
 • กลุ่มอายุ คำนวณได้จากปี พ.ศ.2564 ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด
 • สมัครออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.runningconnect.com/event/hm2021
 • หรือ www.hatyaimarathon.com
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Facebook: Hatyairunner Club
 • ถ้าจำนวนผู้สมัครครบก่อน ทางผู้จัดสามารถปิดรับสมัครก่อนกำหนดโดยประกาศให้ทราบทาง Facebook

*หมายเหตุ

 • ระยะฟันรันไม่มีชิพจับเวลา
 • เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระยะทาง ชื่อ และเพศในทุกกรณี
 • ฟันรันนักเรียนสมัครเป็นกลุ่มในนามโรงเรียน

เส้นทางการวิ่ง

Coming Soonรางวัลและของที่ระลึก

เงินรางวัลผู้ชนะการแข่งขันทั่วไปในแต่ระยะทาง

มาราธอน (42.195 กิโลเมตร)

อันดับที่ ชาย หญิง
อันดับที่ 1 8,000 8,000
อันดับที่ 2 6,000 6,000
อันดับที่ 3 5,000 5,000
อันดับที่ 4 4,000 4,000
อันดับที่ 5 3,000 3,000
อันดับที่ 6 - 10 2,000 2,000
อันดับที่ 11 - 15 1,800 1,500
อันดับที่ 16 - 20 1,500 1,000
อันดับที่ 21 - 30 1,200 -
อันดับที่ 31 - 40 1,000 -

ฮาร์ฟมาราธอน (21.1 กิโลเมตร)

เพศ อันดับที่ 1 อันดับที่ 2 อันดับที่ 3 อันดับที่ 4 อันดับที่ 5 อันดับที่ 6-10 อันดับที่ 11-15
ชาย 4,000 3,000 2,000 1,500 1,200 1,000 800
หญิง 4,000 3,000 2,000 1,500 1,200 1,000 800

มินิมาราธอน (10.5 กิโลเมตร)

เพศ อันดับที่ 1 อันดับที่ 2 อันดับที่ 3 อันดับที่ 4 อันดับที่ 5
ชาย 2,000 1,500 1,000 700 500
หญิง 2,000 1,500 1,000 700 500

เงินรางวัลประเภทโรงเรียนส่งนักเรียนมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ 5,000 บาท 3,000 บาท และ 2,000 บาท ตามลำดับ

รางวัลเกียรติยศ


 • ผู้ชนะการแข่งขันอันดับ 1 ถึง 5 ระยะมาราธอน ฮาล์ฟมาราธอน มินิมาราธอน และฟันรัน จะได้รับรางวัลเกียรติยศ
 • นักกีฬามาราธอนชาย อายุ 70 ปี และหญิง อายุ 65 ปีขึ้นไป จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • ใบประกาศเกียรติคุณและผลการแข่งขันสำหรับนักวิ่งระยะมาราธอน ฮาล์ฟมาราธอน และมินิมาราธอน สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ https://my.raceresult.com ภายหลังงานเสร็จสิ้นแล้ว 1 วัน

*หมายเหตุ

 • นักกีฬาที่มีสิทธิ์รับรางวัลจะต้องมีชื่อสมัครในทะเบียนของงาน และกรุณาแสดงบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตที่ตรงกับที่ใช้ในการสมัคร ภายใน 15 นาที ณ บริเวณเส้นชัย
 • ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชำระเงินรางวัลให้ในกรณีเกิดความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการติดชิพผิดของนักวิ่งเอง
 • นักวิ่งที่ใช้หมายเลขแข่งขันของผู้อื่นไม่มีสิทธิ์รับรางวัล

เสื้อและขนา

Coming Soon

การรับเบอร์วิ่ง ชิพจับเวลาและของที่ระลึก

 • วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 - 19.00 น.
 • วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00-19.00 น. ณ สนามฟุตซอลในสนามกีฬาจิระนคร หาดใหญ่ โดยนำหลักฐานหมายเลข BIB พร้อมบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต
 • ไม่มีการรับเสื้อและเบอร์วิ่งในเช้าวันแข่งขันทุกกรณี

*หมายเหตุ

 • ในกรณีรับชุดแข่งขันแทนผู้อื่น ต้องมีสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาพาสปอร์ต พร้อมหมายเลข BIB ของเจ้าของบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต
 • เมื่อได้รับเสื้อและเบอร์วิ่งแล้ว กรุณาตรวจสอบชื่อ ประเภทการแข่งขัน เพศ รุ่นอายุ และขนาดของเสื้อว่าถูกต้องหรือไม่
 • กรณีที่นักวิ่งติด BIB หลายอัน ถือว่าผิดกติกาการแข่งขัน
 • กรุณาติดเบอร์วิ่งหรือ BIB ด้านหน้าตัวตลอดเส้นทางการแข่งขัน

ติ

 • นักวิ่งต้องมีอายุตามกลุ่มอายุที่สมัคร (พ.ศ.2564 - พ.ศ. เกิด) ให้แสดงหลักฐานบัตรประชาชน
 • ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์กรีฑาสมัครเล่นนานาชาติ (IAAF)
 • การตัดสิน จะใช้ระบบ Gun Time (เวลาจากนาฬิกากลางของการแข่งขัน) โดยใช้ชิพในการจับเวลา
 • นักวิ่งที่รายชื่อไม่ตรงกันกับในทะเบียนสมัครไม่สามารถวิ่งแทนกันได้
 • นักวิ่งที่ใช้หมายเลขแข่งขันของผู้อื่น ไม่มีสิทธิ์รับรางวัล
 • คำตัดสินของกรรมการผู้ชี้ขาดถือว่าสิ้นสุด

การรับบริกา

 • บริการน้ำดื่ม เครื่องดื่มเกลือแร่ เจลให้พลังงาน และผลไม้บนเส้นทางการแข่งขัน
 • บริการอาหารในวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 (ตั้งแต่เวลา 16.30 น.)
 • อาหารเช้า ของว่าง ผลไม้ ภายหลังเข้าเส้นชัย (ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564)
 • บริการรับฝากสัมภาระในวันแข่งขัน ตั้งแต่เวลา 02.00 ถึง 11.00 น.
 • บริการหน่วยแพทย์และพยาบาล
 • การอำนวยปลอดภัยตลอดเส้นทางการแข่งขัน